W.O.D. FUNC 25/09/15

A)

  • 35 HRPU
  • 50 V-ups
  • Run 800
  • 75 Med. Ball Push Press
  • 4 Med ball Hill runs

B) 2 rondas

  • 1 min High plank
  • 1 min plank derecha
  • 1 min plank izquierda
  • rest 1 min