24/4/18

Partner WOD
A)
3 rondas
1min on / 1min off
atleta 1 (Tempo Front Squat)
atleta 2 ( hollow rock o back ext)
95/65
5 seg bajando
5 seg subiendo
( intentando de no soltar la barra en el min)

B)
3 rondas
20 goblet squat (53/35) – (Front rack hold 95/65)
20 Deadlift (95/65) – (goblet squat hold bottom (53/35)
20 sit ups – (L sit hanging )