14/9/16

A)
28 min TOTALES
*** 14min para terminar la parte
del ROW . si termina antes
empieza con la segunda parte.
500 m row
25burpee
400 m row
20 burpee
300 m row
10 burpee
200 m row
5 burpee

** 14min para parte 2
15 burpee MUs
50 m waiter walk
25 1arm DB o KB push press
50 m waiter walk
25 1arm DB o KB push press
50 goblet squat

RX ( KB 53/35 )
MOD ( 30 burpee Pull ups